รูปภาพของศูนย์ภาษาจีน

 

 ข้างหน้าศูนย์ภาษาจีน

 

ข้างหน้าศูนย์ภาษาจีน

 

เข้ามาจะเห็นรูปวาดจีน สี่ฤาดู

 

ตกแต่งด้วยเครื่องประดับที่มีลักษณ์แบบจีน

 

กิจกรรม ในหนึ่งปีการศึกษา

 

ห้องพักครู

 

ตุ๊กตาจีนที่ศูนย์ภาษาจีน

 

วันทำบุญศูนย์ภาษาจีน

 

นักเรียนกำลังศึกษาภาษาจีน

 

นักเรียนกำลังอ่านหนังสือเกี่ยวกับภาษาจีน

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 20 กรกฏาคม 2011 เวลา 16:30 น. )